+370 656 44459

Susisiekite

00

Cart

Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja UAB „Scorpus“ elektroninės parduotuvės www.scorpus.lt (toliau e. parduotuvė) kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. UAB „Scorpus“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
1.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
1.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
1.3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
1.3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
1.3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
1.3.3.3. UAB „Scorpus“ įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
1.3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia UAB „Scorpus“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.8. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
1.9. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis gali:
1.9.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
1.9.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
1.9.3. juridiniai asmenys;
1.9.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. UAB „Scorpus“ gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
2.1.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
2.1.2. išrašyti finansinius dokumentus;
2.1.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
2.1.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.2. Registracijos e. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Lankytojas yra pats atsakingas už visų pirminių prisijungimo duomenų slaptumą.
2.3.Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis UAB „Scorpus“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.4. UAB „Scorpus“ gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.UAB „Scorpus“ pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:
3.1.1. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų pakeitimas ir atnaujinimas

4.1. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

5.1. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi įstatymų nustatyta tvarka.
5.2.UAB „Scorpus“, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu shop@scorpus.lt arba UAB „Scorpus“ darbuotojams adresu Šilutės pl. 56 – 216, LT-94181, Klaipėda).

Privatumo politikos keitimas

6.1. UAB „Scorpus“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e. parduotuvėje.
6.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje. Jei Klientas po Privatumo nuostatų pakeitimų paskelbimo naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais.

Slapukų naudojimo politika

7.1. Slapukas (angl. cookies) – tai mažas duomenų rinkinėlis (failas), įrašytas naudotojo kompiuteryje ar kitame galiniame prisijungimo įrenginyje, jam besilankant paslaugos teikėjo interneto svetainėje. Slapuke yra lankomos svetainės patalpinta informacija. Lankantis toje pačioje interneto svetainėje kitą kartą, automatiškai išanalizuojama slapukuose esanti informacija ir prisiderinama prie paslaugos teikėjo ir naudotojo reikmių. Slapukų teikiama informacija gali būti naudojama vertinant naudotojų elgesį internete ir teikiant jam reklaminius pasiūlymus. Šių duomenų rinkinėlių gyvavimo trukmė nevienoda. Kai kurie slapukai naikinami prisijungimo seansui pasibaigus, kiti gali būti saugojami ilgiau ir aktyvuojami toje pačioje svetainėje apsilankius pakartotinai. Nuolatiniai slapukai gyvuoja iki tikslios, iš anksto nustatytos datos arba tol, kol naudotojas juos panaikina pats.
7.2. E. parduotuvėje naudojamų slapukų tipai:
7.2.1 Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine.
7.2.2. Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Bendrovei pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
7.2.3. Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę. Tai leidžia Bendrovei pateikti pagal Klientų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją.
7.3. Naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimasSlapuko paskirtisGaliojimo laikas
cookieconsent_statusNaudojamas patikrinti, ar vartotojas sutiko su slapukų politika.1 metai
_gaAnaltinis „Google Analytics“ programos slapukas, naudojamas tam, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje.2 metai
_gatAnalitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje.Iki sesijos pabaigos
_gidAnalitinis „Google Analytics“ programos slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.24 val.
1P_JARAnalitinis slapukas, skirtas „Google” reklamų pritaikymui.6 mėnesiai
NIDSlapuke NID yra unikalus ID, kurį naudodama „Google“ prisimena nuostatas ir kitą informaciją.6 mėnesiai
__cfduidNaudojamas papildomoms paslaugoms palaikyti. Jis nekaupia jokių asmens duomenų.1 metai
PHPSESSIDSlapukas, skirtas identifikuoti vartotojo sesiją.Iki sesijos pabaigos
woocommerce_cart_hashNaudojamas susieti su prekėmis, kurias klientas įsidėjo į krepšelį. Šis slapukas yra privalomas svetainėje naudojamai e-prekybos sistemai. Jis nekaupia jokių asmens duomenų.Iki sesijos pabaigos
woocommerce_items_in_cartNaudojamas įrašant kiekį prekių, kurias klientas įsidėjo į krepšelį. Šis slapukas yra privalomas svetainėje naudojamai e-prekybos sistemai. Jis nekaupia jokių asmens duomenų.Iki sesijos pabaigos
wp_woocommerce_session_[ID]Priskiria unikalų kodą kiekvienam lankytojui, kad žinoti krepšelio informaciją sekančiame apsilankyme. Jokia asmeninė informacija nesaugoma.24 val.
wordpress_test_cookieTikrina, ar naršyklė palaiko slapukus.Iki sesijos pabaigos

7.4. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Galite naršyklėje slapukus išjungti, bet žinokite, kad jeigu taip padarysite, galite netekti galimybės naudotis daugybe funkcijų, kurios būtinos, kad interneto svetainė veiktų kaip dera. Jeigu jums reikia išsamesnės informacijos apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje www.aboutcookies.org, kur rasite išsamios, nepriklausomos informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus per naršyklės nuostatas ir kaip pašalinti slapukus, kurie jau yra jūsų kompiuteryje. Kad pašalintumėte slapukus iš mobiliojo telefono, turėsite pasiskaityti telefono naudojimo instrukciją.